PDB-registratorer

Den här listan visar vilka som är ansvariga för registrering i PDB. Om du tror att något är felaktigt med din registrering, eller du inte blivit registrerad alls kan du vända dig till någon av registratorerna för din institution eller avdelning som finns listade här. Studenter skall dock vända sig till Helpdesk i huvudbiblioteket eller i SAGA-huset på Lindholmen.

PDB-registratorer 2024-06-11T15:51:49
Inst./AvdelningNamnTelefonMejl
Listan över PDB-regsitratorer är tyvärr otillgänglig för tillfället. Vänligen kontakta ServiceDesk på ankn. 6600 angående detta problem


Time Machine