Chalmers persondatabas

Chalmers persondatabas (PDB) är Chalmers centrala resurs för att hantera personinformation.

Glömt lösenordet?

Du kan själv sätta ett nytt lösenord via MyAccount.

Anställda och besökare

Du kan gå till din institutions PDB-registrator och be dem hjälpa dig.

  • Se menyn "Kontakt" till vänster för att hitta vem som är PDB-registrator.

Studenter

Du som är student kan hitta mer information på Studentportalen:

Medarbetare

Du kan hitta mer information på Intranätet:Time Machine