Chalmers persondatabas

Chalmers persondatabas (PDB) är Chalmers centrala resurs för att hantera personinformation. Den tar emot och sammanställer information från flera av Chalmers centrala system, samt är i sin tur leverantör av hela eller delar av denna information till andra centrala och lokala system.

PDB har också funktionalitet som låter användare administrera sina datorkonton och lösenord för de system som använder sig av PDB för inloggningsinformation.

Ett urval av dessa system listas nedan:

Det finns även en förteckning över övriga centrala E-tjänster på Chalmers, tillsammans med kortfattad information över dem. Adressen är http://www.portal.chalmers.se/.
På denna sida anges även vilka av dessa som är "PDB-aktiverade", dvs vilka som använder sig av inloggningsrutiner som du som användare själv kan administrera från PDB systemet.

Support för PDB, konton och lösenord ges via Chalmers Service/Support-portal.

Glömt lösenordet?

Studenter

Ta med giltig legitimation och gå till Helpdesk i huvudbiblioteket (Johanneberg) eller Saga-huset (Lindholmen).
Se Chalmers IT-support för öppettider.

Anställda och besökare

Gå till din institutions PDB-registrator och be dem hjälpa dig att få ett nytt. Se menyn "Kontakt" till vänster för att hitta vem som är PDB-registrator.Time Machine